Spjældstyring BSS01 V3

Automatik til ugentlig test af brandspjæld i hht DS428

  • Varenr: 991

Beskrivelse af varen

BSS01-IoT sikrer den ugentlige automatiske test af op til 2 brandspjæld i hht DS428.

DS428 indeholder en række bestemmelser om brand- og røgventilation. Styringen har både en visuel fejlindikator og en relæudgang til brandautomatik/ventilator.